allmän forskarutbildningsbild

Etnografisk forskning i socialt arbete

Kursen tar sin utgångspunkt i de erfarenheter och frågor som deltagarna ställs inför i genomförandet av den egna materialinsamlingen i avhandlingsarbetet samt dess betydelse för produktionen av analys, resultat och text.
En central fråga som diskuteras och prövas under kursens gång och i relation till deltagarnas forskning inom socialt arbete eller motsvarande är vad etnografisk metod och skrivande bidrar med för kunskap som inte andra forskningsmetoder gör.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för socialt arbete

Öppen för

Alla forskarstuderande

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

10%

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Kursen är processinriktad och följer deltagarna i olika faser av fältstudier, analys och skrivande. Undervisningen sker i form av seminarier och självständiga litteraturstudier.

Kursens upplägg

Kursen består av fyra onlineseminarium samt två fysiska lunch till lunch seminarium:

  • Kursuppstart 20-21 oktober 2022, lunch till lunch, plats Socialt arbete, Stockholm
  • Online-seminarium 3 februari 2023, 10.00-16.00
  • Online-seminarium 24 mars 2023, 10.00-16.00
  • Online-seminarium 26 maj 2023, 10.00-16.00
  • Irl-seminarium 21-22 september 2023, lunch till Lunch, plats Socialt arbete, Stockholm
  • Online-seminarium 24 november 2023, 10.00-16.00

Läs mer om kursens mål och innehåll i kursbeskrivningen.