allmän forskarutbildningsbild

Forskningssynteser och metodologi - om att analysera och producera forskningsöversikter

Kursen syftar till att utveckla de studerandes kunskap om olika forskningsöversikter med relevans för det utbildningsvetenskapliga området; syfte, inriktning, innehåll och form. Forskningsöversiktens roll analyseras kritiskt i relation till forskning, politik och praktik.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för pedagogik och lärande

Öppen för

Doktorander inom utbildningsvetenskap men är öppen även för andra.

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

50%

Anmälan

Anmälan görs till Corrado Matta

Information om nästa kursstart kommer inom kort.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogik eller annat ämne med inriktning mot utbildningsvetenskap, d v s under förutsättning
att avhandlingsarbetet har en pedagogisk/utbildningsvetenskaplig inriktning.

Undervisningsformer

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, seminarier och workshop. Deltagande är obligatoriskt och aktivt deltagande förutsätts.

Mer om kursens innehåll:

Kursen har följande innehåll
• Forskningsöversiktens roll i utbildningsvetenskaplig
forskning, politik och pedagogisk praktik
• Meta-analyser, systematiska översikter, narrativa, tolkande
och kvalitativa synteser i kritisk granskning
• Evidensbaserad utbildningspolitik och utbildningspraktik
• Forskningsöversikters metodologi
• Databaser, sökstrategi, sökprocess och sökarbete/
Kartläggning och analys
• Möjligheter och risker med forskningsöversikter