allmän forskarutbildningsbild

Idrottsvetenskap I

Kursen syftar till att ge en bred förståelse för det idrottsvetenskapliga fältets bakgrund, framväxt och karaktär.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för idrottsvetenskap

Öppen för

För doktorander både vid Linnéuniversitet och externt.

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

50 %

Anmälan

Anmälan till forskningssekreterare christine.elingfors@lnu.se.

För mer information kontakta katarina.schenker@lnu.se.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av föreläsningar och seminarier.

Information om kursen

Kursen ges på distans med inslag av fysiska träffar.

För detaljerad information om kursens mål och innehåll se kursbeskrivningen.