allmän forskarutbildningsbild

Idrottsvetenskap II

Kursen syftar till att utveckla ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till idrottsvetenskap genom att avgränsa, fördjupa och problematisera kunskaper och kunskapsområden inom det idrottsvetenskapliga forskningsfältet, såväl teoretiskt som metodologiskt och i relation till aktuell forskning.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för idrottsvetenskap

Öppen för

För doktorander både vid Linnéuniversitet och externt

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

VT2024

Studietakt eller motsvarande

50 %

Sista ansökningsdag

1 februari

Anmälan

Anmälan till forskningssekreterare christine.elingfors@lnu.se.

För mer information kontakta jesper.augustsson@lnu.se.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av föreläsningar och seminarier.

Information om kursen

Kursen ges på distans med inslag av fysiska träffar.

För mer information om kursens mål och innehåll se kursbeskrivningen.