Allmän forskarutbildningsbild

Interventioner mot fattigdom – försörjningsstöd och aktivering

Kursens övergripande syfte är att öka förmågan att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt samt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat om försörjningsstöd och aktivering i dialog med vetenskapssamhället och övriga samhället.

Kursinformation

Antal hp

15 hp

Ges av

Institutionen för socialt arbete

Öppen för

Öppen i första hand för doktorander anslutna till nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW), andra i mån av plats.

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Oktober 2024

Studietakt eller motsvarande

25 %

Sista ansökningsdag

31 augusti

Anmälan

Anmälan sker till Erik Weijmar.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå i socialt arbete.

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier.

Kursens innehåll består av tre teman:

  • Interventioner, i nutid och historiskt, som förknippas med fattigdom, såsom exempelvis aktivering.
  • Försörjningsstöd utifrån teoretiska begrepp som handlingsfrihet och kategorisering.
  • Styrning av aktivering inom kommunal arbetsmarknadspolitik samt ungdomsarbetslöshet.

Läs mer om kursens mål och innehåll i kursbeskrivningen.