allmän forskarutbildningsbild

Läroplansteori och didaktik II

Kursen syftar till fördjupade kunskaper om läroplansteori och didaktik som forskningsfält, fördjupad kännedom om den internationella forskningsfronten samt klargörande analyser om teoretiska ansatser och centrala begrepp med relevans för det egna avhandlingsprojektet.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för pedagogik och lärande

Öppen för

Antagna till utbildning på forskarnivå i pedagogik.

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Kursstart den 1 februari 2024

Studietakt eller motsvarande

50 %

Sista ansökningsdag

15 december

Anmälan

Ninni Wahlström, ninni.wahlstrom@lnu.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogik och har läst Läroplansteori och didaktik I alternativt Läskurs inom området läroplansteori och didaktik.

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av seminarier där den lästa litteraturen diskuteras och perspektiveras.

Examinationsformer

Examination sker i form av paper där den forskarstuderande utför en självständig analys av hur en viss inriktning inom läroplansteorifältet kan bidra till att perspektivera det egna avhandlingsprojektet.