allmän forskarutbildningsbild

Pedagogik som vetenskaplig disciplin

Kursen syftar till fördjupande nedslag i forskningsverksamheten inom pedagogikdisciplinen. Såväl centrala teoribildningar som forskning inom institutionens forskningsmiljöer behandlas.

Kursinformation

Antal hp

15 hp

Ges av

Institutionen för pedagogik och lärande

Öppen för

Antagna till utbildning på forskarnivå i pedagogik.

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Kursstart den 23 januari 2024

Studietakt eller motsvarande

100%

Sista ansökningsdag

14 december

Anmälan

Peter Erlandson, peter.erlandson@lnu.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogik.

Undervisningsformer

Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är tematiska och behandlar olika aspekter av pedagogik som disciplin. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt och aktivt deltagande förutsätts.

Kursens innehåll

Kursen har följande innehåll:

  • centrala teoribildningar och pågående forskning inom
    pedagogikdisciplinen
  • den institutionella och pedagogiska kärnan

För mer information om kursens innehåll se kursbeskrivningen.