allmän forskarutbildningsbild

Pedagogik som vetenskaplig disciplin

Kursen syftar till fördjupande nedslag i forskningsverksamheten inom pedagogikdisciplinen. Såväl centrala teoribildningar som forskning inom institutionens forskningsmiljöer behandlas.

Kursinformation

Antal hp

15 hp

Ges av

Institutionen för pedagogik och lärande

Öppen för

Antagna till utbildning på forskarnivå i pedagogik.

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Höst 2021

Studietakt eller motsvarande

100%

Sista ansökningsdag

Är inte bestämt än.

Anmälan

Stefan Sellbjer, stefan.sellbjer@lnu.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogik.

Undervisningsformer

Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är tematiska och behandlar olika aspekter av pedagogik som disciplin. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt och aktivt deltagande förutsätts.

Kursen har följande innehåll
• centrala teoribildningar och pågående forskning inom
pedagogikdisciplinen
• den institutionella och pedagogiska kärnan