allmän forskarutbildningsbild

Pragmatism I

Kursen syftar till att den forskarstuderande förstår och kan redogöra för centrala begrepp och filosofiska utgångspunkter inom pragmatismen som den utvecklats av filosofen och pedagogen John Dewey.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för pedagogik och lärande

Öppen för

Antagna till utbildning på forskarnivå i pedagogik.

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Kursstart den 8 mars 2024

Studietakt eller motsvarande

50 %

Sista ansökningsdag

8 februari

Anmälan

Ninni Wahlström, ninni.wahlstrom@lnu.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogik eller motsvarande samhällsvetenskapligt ämne.

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av seminarier där den lästa litteraturen diskuteras och perspektiveras.

Examinationsformer

Examination sker i form av paper där den forskarstuderande utför en självständig analys av valda aspekter av pragmatismen i relation till det egna avhandlingsprojektet.