Allmän forskarutbildningsbild

Socialt arbete som forskningsfält

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om socialt arbete som forskningsfält. I kursen ingår såväl centrala begrepp, teoribildningar som olika forskningsområden.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för socialt arbete

Öppen för

Antagna till utbildning på forskarnivå

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

50%

Anmälan

Kursen är kostnadsfri att delta i. Men studerande antagna vid andra universitet och högskolor än Linnéuniversitetet behöver själva stå för eventuella rese- och logikostnader i samband med deltagande i kursens fysiska seminarietillfällen på Linnéuniversitetet.

Förkunskapskrav

Antagning till forskarutbildning

Undervisningsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Kursen kan även genomföras som läskurs, där digitala föreläsningar strukturerade reflektionstillfällen med kursansvarig ersätter gruppmoment.

Kursens innehåll:

  • Historiskt perspektiv på socialt arbete som ämne och forskningsfält
  • Relationen mellan socialt arbete som profession, ämne och forskningsfält
  • Centrala begrepp i relation till villkoren för socialt arbete, socialpolitiska strukturer, social kategorisering, social exkludering, kontroll och rättvisa

Läs mer om kursens mål och innehåll i kursbeskrivningen.

Kontakt

För mer information eller frågor om kursen, vänligen kontakta kursansvarig, docent Barzoo Eliassi, e-post: barzoo.eliassi@lnu.se eller kursens examinator, docent Jesper Johansson, e-post: jesper.johansson@lnu.se.