Allmän forskarutbildningsbild

Statsvetenskapliga forskningsinriktningar

I kursen ingår
• statsvetenskaplig forskning och uppsats (20 %)
• legislativa studier (parlamentsforskning) (20 %)
• partiforskning (20 %)
• forskning om europeisk politik (20 %)
• forskning om politisk etik och korruption (20 %)

Kursinformation

Antal hp

15 hp

Ges av

Institutionen för statsvetenskap

Öppen för

Doktorander antagna till utbildning på forskarnivå

Undervisningsspråk

Svenska och Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Höst 2021

Studietakt eller motsvarande

Halvfart

Sista ansökningsdag

31 augusti 2021

Anmälan

Anmälan sker till erik.weijmar@lnu.se

Förkunskapskrav

Den studerande ska vara antagen till utbildning på forskarnivå

Undervisningsformer

Undervisningen på kursen består av seminarier och föreläsningar samt självstudier, PM-skrivande och längre uppsats.

Mer om kursens innehåll

Efter genomgången kurs ska godkänd studerande kunna:
• akademiskt problematisera statsvetenskap som forskningsämne samt moderna klassiker om politisk representation (speciellt om legislativa studier, partier, europeisk politik), politisk etik och korruption.
• redovisa akademisk kunskap om statsvetenskap som forskningsämne samt moderna klassiker om politisk representation (speciellt om legislativa studier, partier, europeisk politik), politisk etik och korruption.
• redovisa och diskutera hur forskningsinriktningarna präglar statsvetenskapliga studier
• relatera olika forskningsinriktningar till varandra och diskutera deras lämplighet för olika studier
• uppvisa stor förståelse för såväl teoretiska som empiriska tillämpningar av olika forskningsinriktningar