Allmän forskarutbildningsbild

Statsvetenskapliga forskningsinriktningar

Syftet med kursen är bland annat att ge studenten verktyg för att akademiskt problematisera statsvetenskap som forskningsämne, diskutera hur forskningsinriktningarna präglar statsvetenskapliga studier, relatera olika forskningsinriktningar till varandra och diskutera deras lämplighet för olika studier, samt få förståelse för såväl teoretiska som empiriska tillämpningar av olika forskningsinriktningar.

Kursinformation

Antal hp

15 hp

Ges av

Institutionen för statsvetenskap

Öppen för

Doktorander antagna till utbildning på forskarnivå

Undervisningsspråk

Svenska och Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Hösten 2024

Studietakt eller motsvarande

50 %

Sista ansökningsdag

1 september

Anmälan

Anmälan sker till erik.weijmar@lnu.se.

Förkunskapskrav

Den studerande ska vara antagen till utbildning på forskarnivå inom samhällsvetenskap.

Undervisningsformer

Undervisningen på kursen består av seminarier och föreläsningar samt självstudier, PM-skrivande och längre uppsats.

Kursens innehåll:

  • statsvetenskaplig forskning och uppsats (20 %)
  • legislativa studier (parlamentsforskning) (20 %)
  • partiforskning (20 %)
  • forskning om europeisk politik (20 %)
  • forskning om politisk etik och korruption (20 %)

Läs mer om kursens mål och innehåll i kursbeskrivningen.