Allmän forskarutbildningsbild

Tidsgeografi

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om tidsgeografi. I kursen ingår såväl centrala tidsgeografiska begrepp och metoder som olika forskningsområden där tidsgeografin används.

Kursinformation

Antal hp

3 hp

Ges av

Institutionen för socialt arbete

Öppen för

Antagna till utbildning på forskarnivå

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

20%

Anmälan

Anmälan sker till Erik Weijmar.

Förkunskapskrav

Antagning till forskarutbildning

Undervisningsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshop.

Kursen innehåller följande delar:

  • Tidsgeografiska grundbegrepp
  • Tid och rum
  • Den odelbara individen
  • Vardagslivets olika sammanhang
  • Individ- och organisationsprojekt
  • Restriktioner
  • Tidsgeografiska metoder

Läs mer om kursens mål och innehåll i kursbeskrivningen.