allmän text forskarutbildningskurs

Tillämpad metod på forskningsproblem inom statsvetenskap

Efter genomgången kurs ska studerande kunna:
• formulera ett statsvetenskapligt forskningsproblem, relatera det till statsvetenskapliga teorier och tidigare forskning och använda lämplig metod för att undersöka forskningsproblemet enligt en transparant forskningsdesign,
• redovisa en empirisk studie i en uppsats och belysa forskningsproblemet enligt god akademisk sed,
• presentera och försvara en individuellt författad uppsats vid seminarium,
• opponera och diskutera av andra forskare, presenterande uppsatser på vetenskapligt seminarium,
• ingående redovisa hur teoretiska och empiriska tillämpningar samspelar med den använda metoden.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för statsvetenskap

Öppen för

Doktorander antagna till utbildning på forskarnivå

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej satt

Studietakt eller motsvarande

Helfart

Sista ansökningsdag

Ej satt

Anmälan

Anmälan och frågor kring kursen sker till Magnus Hagevi

Förkunskapskrav

För att bli antagen till kursen så krävs det att doktoranden är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Kursen ges på helfart. Undervisningen på kursen består av handledning, uppsatsskrivande och seminarier under metodinternat. Dessa undervisningsformer organiseras enligt följande.

Mer om kursens innehåll:

I kursen ingår
• formulering av empiriskt testbart forskningsproblem
• val av metod för att vetenskapligt behandla forskningsproblem
• författande av uppsats som använder och tydligt beskriver använd metod för att belysa forskningsproblem
• presentation och diskussion av uppsats på nationellt metodinternat
• diskutera doktorandkollegors uppsatser på nationellt metodinternat