allmän text forskarutbildningskurs

Tillämpad metod på forskningsproblem inom statsvetenskap

Syftet med denna kurs är ska få kunskaper för att kunna formulera ett statsvetenskapligt forskningsproblem, relatera det till statsvetenskapliga teorier och tidigare forskning och använda lämplig metod för att undersöka forskningsproblemet enligt en transparent forskningsdesign. Detta ska sedan mynna ut i en redovisning av en empirisk studie i en uppsats som ska presenteras och försvaras.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för statsvetenskap

Öppen för

Doktorander antagna till utbildning på forskarnivå

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Vår 2024

Studietakt eller motsvarande

Halvfart

Sista ansökningsdag

Ej satt

Anmälan

Anmälan och frågor kring kursen sker till Per Strömblad.

Förkunskapskrav

För att bli antagen till kursen så krävs det att doktoranden är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Kursen ges på helfart. Undervisningen på kursen består av handledning, uppsatsskrivande och seminarier under metodinternat. Dessa undervisningsformer organiseras enligt följande.

Kursens innehåll:

  • formulering av empiriskt testbart forskningsproblem
  • val av metod för att vetenskapligt behandla forskningsproblem
  • författande av uppsats som använder och tydligt beskriver använd metod för att belysa forskningsproblem
  • presentation och diskussion av uppsats på nationellt metodinternat
  • diskutera doktorandkollegors uppsatser på nationellt metodinternat

Läs mer om kursens mål och innehåll i kursbeskrivningen.