allmän illustration

Vetenskapsteori för doktorander

Denna kurs ger en översikt över den moderna vetenskapsteorins grundfrågor och historiska utveckling.
Vi kommer att göra en genomgång av olika synsätt på vetenskaplig förklaring och förståelse, teoriers karaktär och funktion, samt olika uppfattningar om den vetenskapliga kunskapens särdrag och progression, och även föra en diskussion av förhållandet mellan naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Fakulteten för samhällsvetenskap

Öppen för

Doktorander inom ämnet vid Linnéuniversitetet och övriga svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Våren 2024

Studietakt eller motsvarande

50 %

Anmälan

Observera att antalet platser på kursen är begränsad, principen först till kvarn gäller därför. När platserna är fulla tvingas vi därför hänvisa till nästkommande kurstillfälle.

Förkunskapskrav

Den studerande ska vara behörig för studier på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i samtliga föreläsningar och seminarier är obligatoriskt. Aktivt deltagande förutsätts.

Läs mer om kursen mål och innehåll i kursbeskrivningen.