allmän forskarutbildningsbild

Yrkesdidaktisk översiktskurs

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kunskap om yrkesdidaktisk forskning utifrån centrala teoretiska utgångspunkter, metodologiska förhållningssätt och empiriska överväganden.

Kursinformation

Antal hp

5 hp

Ges av

Institutionen för pedagogik och lärande

Öppen för

Antagna till forskarskolan i pedagogik och yrkeskunnande.

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

14 mars 2024

Studietakt eller motsvarande

100 %

Sista ansökningsdag

1 mars

Anmälan

Daniel Alvunger, daniel.alvunger@lnu.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av textseminarier med föreläsningar samt deltagande vid forskningskonferensen Emerging Issues in Research on Vocational Education and Training.

Kursens innehåll

Kursen behandlar yrkesdidaktisk forskning och teoribildning.

Examinationsformer

Den forskarstuderande examineras genom aktivt deltagande på seminarier och konferensen där egen forskning presenteras i ett internationellt sammanhang.