allmän illustration

Kurser på forskarnivå vid fakulteten för teknik

Nyfiken på forskning inom fysik, matematik, data/IT och teknik? Vi erbjuder kurser på forskarnivå för doktorander inom många ämnen och områden.

Linnéuniversitetets forskning och forskarutbildningen inom fysik, matematik, data/IT och teknik spänner över många områden. Här finns en sammanställning över de kurser på forskarnivå som ges vid fakulteten för teknik.

Universitetsgemensamma

Fakultetsgemensamma

Energi och miljöteknik

Läs mer om forskarutbildningen i energi och miljöteknik.

Matematikdidaktik

Läs mer om forskarutbildningen i matematikdidaktik.

Doktorandprojekt

Här ser du några av de doktorandprojekt som pågår och har genomförts vid fakulteten.