allmän illustration

Kurser på forskarnivå vid fakulteten för teknik

Nyfiken på forskning inom fysik, matematik, data/IT och teknik? Vi erbjuder kurser på forskarnivå för doktorander inom många ämnen och områden.

Linnéuniversitetets forskning och forskarutbildningen inom fysik, matematik, data/IT och teknik spänner över många områden. Här finns en sammanställning över de kurser på forskarnivå som ges vid fakulteten för teknik.

Universitetsgemensamma

Byggteknik

Läs mer om forskarutbildningen i byggteknik.

Data- och informationsvetenskap

Läs mer om forskarutbildningen i data- och informationsvetenskap.

Kemiteknik

Läs mer om forskarutbildningen i kemiteknik.

Maskinteknik

Läs mer om forskarutbildningen i maskinteknik.

Matematikdidaktik

Läs mer om forskarutbildningen i matematikdidaktik.

Doktorandprojekt

Här ser du några av de doktorandprojekt som pågår och har genomförts vid fakulteten.