allmän forskarutbildningsbild

Avancerad informationsvisualisering och tillämpningar

Denna kurs bygger på och fördjupar innehållet i kursen Informationsvisualisering med interaktiva visualiseringstekniker och system för speciella datamängder och domänspecifika applikationer.

Kursinformation

Antal hp

5 hp

Ges av

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Öppen för

Doktorander vid svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Höst 2021

Studietakt eller motsvarande

33%

Sista ansökningsdag

1 november 2021

Anmälan

Anmälan sker till Kostiantyn Kucher, kostiantyn.kucher@lnu.se

Förkunskapskrav

- Kursen i informationsvisualisering på avancerad nivå (minst 5 hp)
- Åtminstone grundläggande programmeringserfarenhet inom vilket språk som helst (Python och JavaScript är ett starkt plus, men är inte obligatoriska)
- Engelska (muntligt och skriftligt)
- Förmåga och beredskap att delta i obligatoriska seminarier och muntliga tentamensaktiviteter enligt kursschemat (på plats eller online via Zoom)

Undervisningsformer

Föreläsningar, uppgifter, seminarier och muntlig tentamen

Mer om kursens innehåll

Kursen bygger på och fördjupar innehållet i kursen Informationsvisualisering med interaktiva visualiseringstekniker och system för speciella datamängder, såsom nätverksdata, tidsberoende data och textdata. Vidare diskuteras specifika applikationer där informationsvisualiseringar används för att analysera/utforska domänspecifika data, t.ex. i bioinformatik, geografi, mjukvaruutveckling etc. samt att granska exempel på metoder för den interaktiva visualiseringen av sådana datamängder. Slutligen granskar kursen möjligheter till hur visualiseringar kan valideras, utvärderas eller användas i icke-standardiserade sammanhang som samarbetsmiljöer eller analys av personliga data.

Kursplan: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-4DV806.pdf

Kursen ges också i Växjö.