allmän forskarutbildningsbild

Datalogisk och visuell nätverksanalys

Kursen ger en introduktion till de olika analysmetoderna för relaterade data, dvs. grafer och nätverk. Efter slutförd kurs, studenter ska kunna välja och utveckla den mest lämpliga tekniken för visuell nätverkanalys för den givna uppgiften.

Kursinformation

Antal hp

5 hp

Ges av

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Öppen för

Doktorander vid svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Vår 2022

Studietakt eller motsvarande

33%

Sista ansökningsdag

21 mars 2022

Anmälan

Anmälan sker till Kostiantyn Kucher, kostiantyn.kucher@lnu.se

Förkunskapskrav

- Medel eller avancerad programmeringserfarenhet inom vilket språk som helst (Python och JavaScript är ett starkt plus, men är inte obligatoriska)
- Engelska (muntligt och skriftligt)
- Förmåga och beredskap att delta i obligatoriska seminarier och muntliga tentamensaktiviteter enligt kursschemat (på plats eller online via Zoom)

Undervisningsformer

Föreläsningar, uppgifter, seminarier och muntlig tentamen

Mer om kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till de olika analysmetoderna för relaterade data, dvs. grafer och nätverk. Sådana datatyper används för många uppgifter inom datavetenskap, mjukvaruteknik och andra domäner som samhällsvetenskap, bioinformatik, säkerhet osv.

Kursen behandlar tre perspektiv: 1) datalogisk analys av nätverk, t.ex. automatisk identifiering av de mest inflytelserika noderna; 2) grafritning för automatisk layout av noder och kanter; och 3) informationsvisualisering för interaktiv representation och utforskning av nätverk och tillhörande data. Efter slutförd kurs, studenter ska kunna välja och utveckla den mest lämpliga tekniken för visuell nätverkanalys för den givna uppgiften.

Kursplan: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-4DV809.pdf

Kursen ges också i Växjö.