allmän forskarutbildningsbild

Datautvinning

En introduktion till datautvinning, från förvärv och bearbetning av data till utvinning av insikter med avancerade algoritmer.

Kursinformation

Antal hp

5 hp

Ges av

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Öppen för

Doktorander vid svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Höst 2021

Studietakt eller motsvarande

33%

Sista ansökningsdag

23 augusti 2021

Anmälan

Anmälan sker till Rafael M. Martins, rafael.martins@lnu.se
 
 

Förkunskapskrav

- Medel eller avancerad programmeringserfarenhet inom vilket språk som helst (Python är ett starkt plus, men är inte obligatoriska)
- Engelska (muntligt och skriftligt)
- Förmåga och beredskap att delta i muntliga tentamensaktiviteter enligt kursschemat (online via Zoom)

Undervisningsformer

Föreläsningar, uppgifter, och muntlig tentamen

Mer om kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till datautvinning och vanliga användningsområden, t ex.sökmotorer, rekommendationssystem och textutvinning. Det är en mycket praktisk kurs med många programmeringsuppgifter och ett praktiskt projekt.

Andra exempel på ämnen är: Relationen mellan datautvinning och maskininlärning; Klustingsalgoritmer, t.ex K-Means och Hierarchical Clustering; Hur hittar man liknande saker, t.ex. dokument och bilder?; Analys av länkar, t.ex. PageRank; Dimensionsreduction, t.ex. t-SNE och PCA; Utvinning av information från text; Verktyg och programbibliotek för datautvinning.

Kursplan: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-4DV510.pdf

Kursen också ges i Växjö.