allmän forskarsutbildningsbild

Informationsvisualisering

Den här kursen i informationsvisualisering fokuserar på användningen av visualiseringstekniker för att hjälpa människor att förstå och analysera abstrakt data, som till exempel tabellformad eller flerdimensionella informationskällor.

Kursinformation

Antal hp

5 hp

Ges av

Institutionen för datavetenskap och medieteknik, fakulteten för teknik

Öppen för

Doktorander vid svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Hösten 2022

Studietakt eller motsvarande

33%

Sista ansökningsdag

24 augusti 2022

Anmälan

Skicka en intresseanmälan till Ilir Jusufi: ilir.jusufi@lnu.se 

Förkunskapskrav

- Baskunskaper i programmering (Phyton och Javascript är ett starkt plus men inte obligatoriskt)
- 90 högskolepoäng in datavetenskap eller likvärdigt
- Engelska (tal och skrift)
- Förmågan att delta i obligatoriska seminarier och muntliga examinationer i kursen (på plats eller online via zoom)

Undervisningsformer

Föreläsningar, uppgifter, seminarier och en muntlig tentamen.

Mer om kursens innehåll 

Vi lever i en värld där data har identifierats som en kritisk, viktig och värdefull resurs. I detta sammanhang måste analytiker och datavetare få stöd för att uppfatta, förstå och dela mönster eller inbördes samband i stora och komplexa datamängder. Den visuella analysen av data är en nyckelteknologi för att attackera denna så kallade big data-utmaning. Den här kursen om informationsvisualisering fokuserar på användningen av visualiseringstekniker för att hjälpa människor att förstå och analysera abstrakta data, såsom tabellformade eller flerdimensionella informationskällor. Den täcker grunderna i perception, interaktion och visuella representationer. 

Kursplan: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/syllabus-4DV805.pdf  

Kursen också ges i Växjö.