allmän forskarutbildningsbild

Informationsvisualisering i  praktiken

Vi lever i en värld där data har blivit identifierad som kritisk, viktig och värdefull resurs. Den här kursen fokuserar på användningen av visualiseringstekniker för att hjälpa människor att förstå och analysera abstrakt data.

Kursinformation

Antal hp

5 hp

Ges av

Institutionen för datavetenskap och medieteknik, fakulteten för teknik

Öppen för

Doktorander på svenska universitet

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Hösten 2022

Studietakt eller motsvarande

33%

Sista ansökningsdag

24 augusti 2022

Anmälan

Skicka intresseanmälan till Ilir Jusufi ilir.jusufi@lnu.se

Förkunskapskrav

- Baskunskaper i programmering (Phyton och Javascript är ett starkt plus men inte obligatoriskt)
- 90 högskolepoäng in datavetenskap eller likvärdigt
- Engelska (tal och skrift)
- Förmågan att delta i obligatoriska seminarier och muntliga examinationer i kursen (på plats eller online via zoom)

Undervisningsformer

Föreläsningar, uppgifter, seminarier och en muntlig tentamen.

Mer om kursens innehåll

Informationsvisualisering fokuserar på abstrakt information som inte har fysisk eller geometrisk motsvarighet i den reella världen. Exempel på sådan abstrakt data är symbolisk, tabellformade, nätverksbaserade, hierarkiska eller textuella informationskällor. Kursen ger en överblick över de mest förkommande teknikerna inom informationsvisualiering och deras tillämpningar. 

Kursplan: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/syllabus-1DV801.pdf 

Kursen också ges i Växjö.