allmän forskarutbildningsbild

Kvalitativ analys av lärsituationer i matematik, 3MAT002

Kursen syftar till att introducera hur och varför olika teoretiska perspektiv som används inom
matematikämnets didaktik har växt fram och vad som skiljer och förenar dessa perspektiv
samt beskriva och problematisera nyckelbegrepp och metodologier som dominerat under
olika perioder. Syftet är dessutom att beskriva och problematisera kunskapsfälten utifrån ett
brett perspektiv samt hur didaktiska teorier kan användas för att identifiera, problematisera
och analysera klassrumsprocesser med fokus på undervisningens didaktik.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för matematik

Öppen för

Doktorander inom de samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och
humanistiska områdena med inriktning mot matematikdidaktik.

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

2024-11-11 tom 2025-02-25

Studietakt eller motsvarande

50%

Sista ansökningsdag

2024-10-27

Anmälan

Anmälan till Kvalitativ analys av lärsituationer i matematik

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning eller studier på avancerad nivå med inriktning mot matematikdidaktik eller motsvarande.

Undervisningsformer

Kursen ges i form av seminarier och föreläsningar både på campus och distans. De 2 campusförlagda delarna av utbildningen omfattar två tvådagarsmöten, med diskussioner och examinationer.