allmän forskarutbildningsbild

Kvalitativ analys av lärsituationer i matematik

Kursen syftar till att introducera hur och varför olika teoretiska perspektiv som används inom
matematikämnets didaktik har växt fram och vad som skiljer och förenar dessa perspektiv
samt beskriva och problematisera nyckelbegrepp och metodologier som dominerat under
olika perioder. Syftet är dessutom att beskriva och problematisera kunskapsfälten utifrån ett
brett perspektiv samt hur didaktiska teorier kan användas för att identifiera, problematisera
och analysera klassrumsprocesser med fokus på undervisningens didaktik.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för matematik

Öppen för

Doktorander inom de samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och
humanistiska områdena med inriktning mot matematikdidaktik.

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Hösten 2024

Studietakt eller motsvarande

50%

Sista ansökningsdag

1 september 2024

Anmälan

Skickas via mejl till Constanta Olteanu, constanta.olteanu@lnu.se

Ange i meljet: namn, universitet och institution, forksningsämne, hur länge du har varit forskarstudent.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning eller studier på avancerad nivå med inriktning mot matematikdidaktik eller motsvarande.

Undervisningsformer

Kursen ges i form av seminarier och föreläsningar både på campus och distans. De 2 campusförlagda delarna av utbildningen omfattar två tvådagarsmöten, med diskussioner och examinationer.