allmän forskarutbildningsbild

Projekt i visualisering och dataanalys

Denna kurs är en projektkurs med fokus på visual analytics med ett givet analytiskt problem och omgivning.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Öppen för

Doktorander vid svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Höst 2021

Studietakt eller motsvarande

33%

Sista ansökningsdag

23 augusti 2021

Anmälan

Anmälan sker till Rafael M. Martins, rafael.martins@lnu.se

Förkunskapskrav

- Medel eller avancerad programmeringserfarenhet inom vilket språk som helst (Python och JavaScript är ett starkt plus, men är inte obligatoriska)
- Engelska (muntligt och skriftligt)
- Förmåga och beredskap att delta i obligatoriska seminarier och muntliga tentamensaktiviteter enligt kursschemat (på plats eller online via Zoom)
- Förmåga att självständigt hantera ett agilt programvaruutvecklingsprojekt

Undervisningsformer

Föreläsningar, uppgifter, seminarier och muntlig tentamen.

Mer om kursens innehåll

 

OBS! Antal hp är 10 hp, ej 7,5 hp. Kursen kan också ges på plats i Växjö.

Visual Analytics (VA) system bringar dataanalys närmare slutanvändare genom att effektivt kombinera interaktiv visualisering och komplexa algoritmer, styrda av de underliggande analytiska processer som ligger i data och applikationen.

Kursen är en projektkurs med fokus på VA med ett givet analytiskt problem och omgivning. Studenterna förväntas arbeta med agila processer i team och hantera sina projekt självständigt. Studenterna kommer att introduceras till teoretiska aspekter och verktyg för VA, skapa den konceptuella designen av VA-projektet, implementera deras design och presentera sina resultat. Täckta aspekter är bland annat: vikten av data och visualisering för att svara på analytiska frågor, verktyg och bibliotek för dataanalys och visualisering samt utvärdering av VA-projekt.

Kursplan: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-4DV807.pdf