allmän forskarutbildningsbild

Hållbar produktion

I kursen behandlas följande ämnen:
• Hållbarhets- och livscykelkoncept i relation till industriell produktion
• Hållbara leveranskedjor och koncept som cirkulära system, omtillverkning
• Moderna koncept inom produktionssystem som Industri 4.0, robotik och autonoma system
• Metoder för modellering och design av produktionssystem, inklusive simulering för optimering ur ett hållbarhetsperspektiv
• Offline och traditionell on-line programmering av industrirobotar och kollaborativa robotar

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för maskinteknik

Öppen för

Doktorander vid svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Vår 2022

Studietakt eller motsvarande

Heltid

Sista ansökningsdag

Senast februari 2022

Anmälan

Skicka ett epost till Jetro Kenneth Pocorni, jetro.pocorni@lnu.se

Förkunskapskrav

- 22,5 hp I algebra and analys
- Engelska B / Engelska 6 eller liknande

Undervisningsformer

Föreläsningar, uppgifter och labb.

Kursplan: https://kursplan.lnu.se/kursplaner/kursplan-4MT321.pdf

Kursen ges också i Växjö.