äppelblom

Vetenskapsteori och etik 4 hp, VET6000

Kursen omfattar en översikt över de aktuella teorierna inom vetenskapsteori och deras historiska utveckling, med specifik fokus på teknologins och teknologi-forskningens epistemologi och rationalitet. Dessutom introducerar kursen principer och riktlinjer för god forskningssed samt hur man hanterar etiska problem inom forskning.

Kursinformation

Antal hp

4 hp

Ges av

Fakulteten för Teknik

Öppen för

Doktorander vid Linnéuniversitetet, fakulteten för teknik, som är antagna till forskarutbildningsämnen där kursen är obligatorisk, prioriteras för antagning.
Doktorander ansöker om kursen efter att ha rådfrågat sin huvudhandledare och examinator.

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

2024-09-02 – 2024-10-04

Studietakt eller motsvarande

Heltidsstudier

Sista ansökningsdag

2024-06-21

Anmälan

 

Förkunskapskrav

Sökanden måste vara antagen till forskarstudier (nivå 3).

Undervisningsformer

Det är möjligt att delta både på campus och online. Förinspelade lektioner och synkrona seminarier (campus eller online).

Se den bifogade kursplanen för Vetenskapsteori och etik 4hp.