äppelblomma

Forskarutbildning i litteraturvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet litteraturvetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Ämnet litteraturvetenskap fick forskarutbildningsrättigheter genom fakultetsnämndsbeslut vid det nyblivna Växjö universitet den 10 mars 1999.

Doktorandanställningar utlyses när medel finns tillgängliga. För information om behörighet, se allmän studieplan.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet litteraturvetenskap?

På de grundläggande nivåerna i litteraturvetenskap studeras, med fokus i den litterära texten, litteratur som ett personligt, historiskt och estetiskt dokument: vad har man egentligen skrivit om och hur har man formulerat sig? Vad och hur har man läst? Hur har man förstått litteraturen, och i vilken mån avspeglar de litterära texterna traditioner, världsåskådningar och kulturella normer? På vilka sätt hänger litteraturen ihop med andra konstarter och medier, till exempel musik och film? Hur bedrivs litteraturhistoria och vad är egentligen litteraturteori? Hur skriver man i dag? Hur formulerar man komplexa tankar och återger subtila känslor med hjälp av språket? Kan litteraturen lära oss något om vad det innebär att vara människa?

Dessa frågor kan vidareutvecklas i många olika riktningar i forskarutbildningen, och samarbeten med bland annat svenska språket, filmvetenskap, musik och bild, historia, och en rad andra närliggande discipliner.

Forskningen i litteraturvetenskap har under se senaste åren framför allt fått tre dominerande inriktningar: de två tvärdisciplinära forskningsgrupperna centrerat kring intermedialitet och postkoloniala studier, Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies och Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, och barn- och ungdomslitteratur som utgör en egen centrumbildning. Den litteraturvetenskapliga miljön är starkt internationellt präglad och många seminarier och möten sker på engelska.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för konst och humaniora.