äppelblom kopparstick

Nationella hemsidan för forskarutbildning i litteraturvetenskap

Ett nationellt samarbete inom litteraturvetenskapen inleddes 2007 med tre syften: nationell hemsida för forskarutbildning, nationella återkommande forskningskonferenser och nationellt samarbete inom forskarkurs givningen.

Den första forskningskonferensen hölls i Stockholm 2008 på temat "Historiens ställning inom litteraturvetenskapen". I anslutning till konferensen gavs kursen "Exil och modernism". 2009 hölls ett nationellt ämnesmöte i Uppsala. 2010 års forskningskonferens på temat "Författaren under omförhandling" och doktorandkursen "Författaren i litteraturhistorien" anordnades av Göteborgs universitet och 2011 hölls ämnesmöte och doktorandkurs ("Fakta och fiktion") i Lund. Hösten 2013 arrangerades en ämneskonferens i Stockholm, 2014 en forskningskonferens i Lund, och 2016 hölls den nationella ämneskonferensen i Karlstad.