äppelblomma

Forskarutbildning i matematikdidaktik

Nyfiken på att forska inom ämnet matematikdidaktik? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet matematikdidaktik?

Matematikdidaktik är det vetenskapliga fält som söker att förstå och bidra till den vidare utvecklingen av matematikundervisning och matematiklärande, på alla utbildningsnivåer från förskola till universitet. Detta inkluderar förståelse för den roll matematik spelar i utbildningssystemet och i samhället mer generellt. Innehållsmässigt fokuserar matematikdidaktik på matematikämnets karaktär och roll i institutionella sammanhang såväl som på möjligheter och problem med att facilitera lärande och stödja utveckling av undervisning i ämnet.

Kurser på forskarnivå

Matematikdidaktik

Fakultetsgemensamma

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för teknik.

Mer information