äppelblomma

Forskarutbildning i musikvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet musikvetenskap?

Vid Linnéuniversitetet bedrivs musikvetenskaplig forskning utifrån många olika aspekter. Olika discipliner inom ämnesområdet är representerade inom forskarkollegiet. Musikhistoria och musiketnologi är av tradition två viktiga grenar i det svenska musikvetenskapliga studiet, där också studiet av musikrepertoar och musikanalys har sin givna plats. Även musiksociologiska aspekter, som musikanvändning och musikens plats i sociala sammanhang, är stora forskningsområden. Under senare år har forskning kring musikproduktion utvecklats i allt större omfattning liksom studier av musik i ett globalt perspektiv. Genom denna breddning av ämnet är också en mångfald av material, liksom olika teoretiska perspektiv, av intresse för forskningen.

Forskarutbildning i musikvetenskap kan alltså omfatta studiet av musik i ett mycket brett perspektiv och samarbete över ämnesgränser med exempelvis bild, litteratur och språk är också möjligt. Vid Fakulteten för konst och humaniora finns dessutom flera centrumbildningar och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer tillgängliga för doktorander.

Doktorandanställningar utlyses när medel finns tillgängliga. För information om behörighet, se allmän studieplan.