äppelblomma

Forskarutbildning i naturvetenskapernas didaktik

Nyfiken på att forska inom ämnet naturvetenskapernas didaktik? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Inom naturvetenskapernas didaktik erbjuds utbildning på forskarnivå. Utbildningen leder fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Syftet med utbildningen är att de studerande ska utveckla kunskaper dels inom ett avgränsat område inom naturvetenskapernas didaktik och dels inom vetenskaplig metodik med relevans för ämnesområdet. Utbildningen bygger på egen forskning under handledning samt kurser, vilka utgör 25 % av den totala studietiden. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng.

Pågående forskningsprojekt återfinns inom områdena Representationer och lärande, IKT och lärande, Konceptuellt lärande, Värden och genus samt barns emergenta naturvetenskap. Forskningsmiljön är knuten till LicFontD, en nationell licentiatforskarskola för verksamma lärare, och har ett etablerat samarbete med skolor i regionen.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap.