äppelblomma

Forskarutbildning i psykologi

Nyfiken på att forska inom ämnet psykologi? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Inom psykologiämnet erbjuds utbildning på forskarnivå. Utbildningen leder fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Syftet med utbildningen är att de studerande ska skaffa sig kunskaper dels inom ett avgränsat vetenskapligt område och dels inom vetenskaplig metodik med relevans för psykologin.

Utbildningen bygger på egen forskning under handledning samt genomförande av kurser. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng.

Inom psykologiämnet vid Linneuniversitetet ges forskarutbildning inom flera inriktningar så som hälsopsykologi, klinisk psykologi, biologisk psykologi, läsandets psykologi samt missbruks- och beroendeproblematik. I samarbete med Högskolan i Halmstad han även idrottspsykologi ges som särskild inriktning på forskarnivå.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap.