äppelblomma

Forskarutbildning i psykologi

Nyfiken på att forska inom ämnet psykologi? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Inom psykologiämnet erbjuder vi utbildning på forskarnivå. Utbildningen leder fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Syftet med utbildningen är att du som studerande ska skaffa dig kunskaper dels inom ett avgränsat vetenskapligt område, dels inom vetenskaplig metodik med relevans för psykologin.

Utbildningen bygger på egen forskning under handledning samt genomförande av kurser. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng.

Inom psykologiämnet vid Linnéuniversitetet ger vi forskarutbildning inom flera inriktningar såsom klinisk psykologi, biologisk psykologi, hälsopsykologi, läsandets psykologi, socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi, samt metapsykologi.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap.