äppelblomma

Forskarutbildning i religionsvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet religionsvetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Under 2015 erhöll religionsvetenskap examensrätt på forskarnivå. För närvarande finns ett par doktorander med anknytning till forskarmiljön, men den egentliga utbildningen har ännu inte startat. Vi arbetar nu på olika håll och med olika strategier för att få medel att anta doktorander.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för konst och humaniora.

Mer information

Den religionsvetenskapliga forskningen vid Linnéuniversitetet syftar till att besvara övergripande humanistiska och samhällsvetenskapliga frågeställningar med hjälp av noggranna och initierade empiriska studier. Vi värdesätter självmedvetna reflektioner över hur, när och varför vissa frågeställningar aktualiseras och vi strävar efter att skapa kunskap som samtidigt är kritisk och konstruktiv. Vi distanserar oss från forskning som utgår från en viss religiös tradition som norm, som reducerar religion till trosfrågor och därmed ignorerar studiet av religiösa praktiker, institutioner och gemenskaper och som inte accepterar att tolkning också innebär att kritiskt analysera idealiserade självbilder.

Teoretiskt och metodiskt rymmer ämnet expertis inom framförallt kritisk kulturteori, kognitionsforskning, ritualstudier, hermeneutik, diskursanalys, ikonografi och ämnesdidaktik. Empiriskt arbetar forskarna med germansk och keltisk religion, nytestamentlig teologi och samtida kristendom, sikhismens historia och indisk religion, samtida islam och muslimska tolkningstraditioner samt religion och politik och modern mytologi. Vi har affilierade forskare som arbetar med religiösa teman i anknytning till bokhistoria och serietidningsmaterial.