äppelblomma

Forskarutbildning i religionsvetenskap

Den religionsvetenskapliga forskningen vid Linnéuniversitetet syftar till att besvara övergripande humanistiska och samhällsvetenskapliga frågeställningar med hjälp av noggranna och initierade empiriska studier. Vi värdesätter självmedvetna reflektioner över hur, när och varför vissa frågeställningar aktualiseras och vi strävar efter att skapa kunskap som samtidigt är kritisk och produktiv.

Sedan 2015 har ämnet haft examensrätt på forskarnivå. Våra doktorander studerar för tillfället:

  • Synen på ortodoxi bland svenska förortsmuslimer (Gustav Larsson)
  • Pedagogiska bruk av populärkultur i skolan (Nicole von Rost Biedron)
  • Estetiska framställningar av shintoism på nätet (Martin van der Linden)
  • Den nykonfucianiske koreanske teologen T’oegye Yi Hwangs tänkande (Maria Hasfeldt)

Förutom sin tillhörighet i ämnet är doktoranderna anslutna till olika centrumbildningar vid Fakulteten för konst och humaniora:

Under 2023 kommer ämnet att anställa ytterligare två doktorander inom ramen för den nya nationella forskarskolan i islamologi. Fullt utbyggd kommer den att omfatta tolv doktorander baserade vid sju lärosäten i Sverige.