Students

Forskarskola i islamologi

I december 2022 beviljade vetenskapsrådet 24,8 miljoner kronor till delfinansiering av lönen för forskarstuderande inom en forskarskola i islamologi. På denna hemsida hittar du fortlöpande information om utvecklingen av forskarskolan.

Allmän information

Islamologi är ett samlingsnamn för det vetenskapliga studiet av islam som religiös tradition i historia och nutid, runt om i världen. Ämnet etablerades vid Lund universitet i början av 1980-talet och har haft stor betydelse för religionsvetenskaplig forskning i landet sedan dess. Forskarskolans syfte är att utbilda en ny generation islamforskare i Sverige.

Även om det endast är vid Lunds universitet som islamologi, eller mer korrekt religionshistoria med islamologisk inriktning, är ett forskningsämne i egen rätt, har beteckningen “islamolog” för religionsvetenskapliga forskare med inriktning på islamstudier blivit etablerat. Det är denna bredare förståelse av islamologi som forskarskolan tillämpar.

Antagning

Linnéuniversitetet är samordnade för forskarskolan i islamologi, där också Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Uppsala Universitet och Umeå Universitet ingår som jämställda parter. Forskarstuderande inom forskarskolan antas vid något av dessa universitet.
 
Beroende på lärosäte antas studenterna inom något av följande forskningsämnen: Religionsvetenskap, Religionshistoria, Ämnesdidaktik och Systematisk teologi. Kriterierna för bedömning av ansökningar bestäms av lärosätena. De studerande följer de allmänna studieplaner som gäller i respektive ämne vid respektive lärosäte, och deltar i de forskningsmiljöer som är etablerade där.
 
Forskarskolans uppgift är att tillhandahålla en infrastruktur för de antagna studenterna i form av samarbete mellan handledare och gemensamma kurser, seminarier och andra aktiviteter för studenterna.

Utlysningar

Hösten 2023 har 11 studenter antagits inom forskarskolan. 

Aktuella utlysningar

 

Lärosäte/ämne
Antal tjänster
Tillträde
Uppsala universitet/ Systematisk teologi
1

Länk till utlysningen