äppelblomma

Forskarutbildning i socialt arbete

Nyfiken på att forska inom ämnet socialt arbete? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Inom socialt arbete erbjuds en kvalificerad utbildning på forskarnivå. Utbildningens syfte och mål är att den studerande skall erhålla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som erfordras för att självständigt kunna planera, genomföra och skriftligt redovisa vetenskapliga studier med relevans för ämnet socialt arbete. Utbildningen på forskarnivå i socialt arbete skall ge kunskaper och färdigheter i samhälls- och beteendevetenskaplig teori, forskningsmetod, vetenskapsteori samt vetenskaplig analys. Särskilt fokus i undervisningen ligger på sociala förhållanden och samhällsinterventioner.

Läs mer om kurser på forskarnivå i socialt arbete.

Forskningsseminarium

Institutionen har högre seminarier som vänder sig till forskare, forskarstuderande och andra intresserade. Seminarierna tar upp aktuell forskning i socialt arbete och angränsande områden. Varje termin ordnas fem till sex seminarier. Fast tid är onsdagar kl 13.15-15. Gäster från andra institutioner och universitet brukar fungera som inledare. Dessutom ordnas interna seminarier slag i forskarutbildningen eller som stöd i forskares skrivande i synnerhet med artiklar och ansökningar.

Doktorander berättar

En unik chans att fördjupa sig

Det var ingen spikrak väg till forskarutbildningen för doktoranden Emme-Li Vingare. Men idag är hon glad att hon till slut sökte sig till forskningen, både för att kunna fördjupa sina kunskaper och samtidigt vara en del av att lösa problem i samhället.

Mikael Skillmark

Finns en öppenhet för doktoranders intressen och kunskaper

Mikael Skillmark släppte aldrig akademin efter sin utbildning. Han började arbeta, men sökte pengar parallellt för att kunna fortsätta som forskare. Nu går han forskarutbildningen vid Linnéuniversitetet, och tycker att bland det bästa är att man som doktorand får möjlighet att ta plats och bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet.