Blommor med stadsmiljö i bakgrunden

Nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten

Ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet och Göteborgs universitet.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har gett fyra universitet i uppdrag att starta en nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten. Forskarskolan är en viktig satsning för långsiktig kunskapsbyggnad inom socialtjänsten. 

Utbildningen ger dig som verksam inom socialtjänsten möjlighet att ta en licentiatexamen inom fyra år. Utbildningen sker på halvfart så att du kan fortsätta ditt vanliga arbete under tiden. Forskningen ska ligga nära socialtjänstens verksamhet, och svara mot behov som finns i praktiken.

Ansök till forskarskolan

Nu är det dags för den tredje och sista omgången av ansökningar till forskarskolan. Denna sista omgång välkomnas forskningsidéer som berör socialt arbete och socialtjänstens verksamhetsområden.

Grundkriterierna för antagning är dels en anställning i socialtjänsten, där forskarskolan ämnar ha en bred syn på vad socialtjänst kan innebära, dels behörighet till forskarutbildning. Behörighet till forskarutbildning innebär vanligtvis en magister- eller masterexamen, eller motsvarande. Vid ansökan bifogas CV, självständiga arbeten, arbetsgivarintyg samt en forskningsplan för det tänkta forskningsprojektet. Till forskarskolan hör åtta ambassadörer, som kan bistå med stöd vid formulering av forskningsplanen. På Linnéuniversitetet är Åsa Söderqvist Forkby och Sofia Enell ambassadörer och finns till hand för frågor eller för hjälp med ansökningarna.

Ansökningsperioden för den tredje och sista utlysningen med 12 platser till förfogande, pågår mellan 1 december 2020 och 1 mars 2021 och studierna startar till höstterminen 2021.

Läs mer på forskarskolanfys.se

Informationsträffar

Forskarskolan bjuder under hösten och vintern in till digitala informationsträffar, tider och länkar för att delta finns nedan. Har du några frågor är du välkommen att kontakta forskarskolans koordinator, sofia.rydh@soch.lu.se.

17 december kl 12-13 (ingen föranmälan behövs)
12-12.30 - information, följt av frågor

15 januari kl 12-13 (ingen föranmälan behövs)
12-12.30 - frågor, följt av feedback på forskningsplan

8 februari kl 12-13 (ingen föranmälan behövs)
12-12.30 - frågor, följt av feedback på forskningsplan

För ytterligare information se gärna forskarskolans informationsfilm, forskarskolans hemsida samt Facebooksida.

FYS - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Forskarskolan vid Linnéuniversitetet

Vid Linnéuniversitetet är flera forskare engagerade i forskarskolan. Torbjörn Forkby är professorer vid institutionen för socialt arbete och har lång erfarenhet av praktiknära forskning och samarbete med praktiken. Sofia Enell och Åsa Söderqvist Forkby är lektorer i socialt arbete och fungerar som ambassadörer för forskarskolan. De kommer även att stödja både licentiaterna som kommunerna kring forskningsprojektet.

Torbjörn Forkby
Professor i socialt arbete
torbjorn.forkby@lnu.se, 0768-72 47 00
 
Åsa Söderqvist Forkby
Lektor i socialt arbete
asa.soderqvist@lnu.se, 0470-76 72 04
 
Sofia Enell
Lektor i socialt arbete
sofia.enell@lnu.se, 0470-70 85 70

Aktuellt

Två doktorander antagna vid Linnéuniversitetet hösten 2020

Av totalt åtta doktorander vid Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) har två blivit antagna vid Linnéuniversitetet 1 september 2020. Deras namn är Linda Erlandsson och Sara Zoric.

Två doktorander antagna vid Linnéuniversitetet under 2019

Av de totalt tio personer som antagits till forskarskolan 2019 finns två nu verksamma vid Linnéuniversitetet. Dessa två är Petra Höglund och Christina Evaldsson. De påbörjade sina studier i september och ska båda bedriva forskningsprojekt inom området barn, unga och familj.