äppelblomma

Forskarutbildning i sociologi

Nyfiken på att forska inom ämnet sociologi? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Vad innebär en utbildning på forskarnivå?

Inom sociologi erbjuds kvalificerad utbildning på forskarnivå. Syftet med utbildningen är att den studerade ska erhålla de kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt kunna planera, genomföra och skriftligt redovisa vetenskapliga studier med relevans för ämnet sociologi. På forskarutbildningen läser den studerande kurser (75 högskolepoäng) samt bedriver egen självständig forskning (165 högskolepoäng) under handledning. Forskarutbildningen i sociologi omfattar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) och leder fram till en doktorsexamen.

Utbildningen på forskarnivå i sociologi ges med två inriktningar:

  • Sociologi
  • Sociologi med inriktning mot utbildningsvetenskap

Kurser på forskarutbildningsnivå

Utbildningen på forskarnivå i sociologi innebär att den studerande läser såväl obligatoriska som valbara kurser vilka syftar till att ge kunskaper och färdigheter i sociologisk teori, forskningsmetodik, vetenskapsteori samt vetenskaplig analys. Kursfordringarna fördelas lika mellan de obligatoriska och de valbara kurserna.

Vilken forskningsmiljö hamnar du i?

Den sociologiska forskning som bedrivs vid institutionen för samhällsstudier återspeglar sociologiämnets bredd. Våra forskningsområden berör bland annat arbetsliv och arbetsmarknad, yrken och professioner, ålder och livslopp, hållbar utveckling, migrations- och integrationsfrågor, högre utbildning och skola, hälsa, psykisk ohälsa samt ungdomsforskning.

Vilka förkunskaper krävs?

För att kunna bli forskarstuderande i sociologi krävs att du uppfyller behörighetskraven som innebär att du har avlagt minst en magisterexamen, det vill säga fyra års studier (240 högskolepoäng) varav minst ett år (60 högskolepoäng) på avancerad nivå. En grundläggande behörighet kan också vara aktuellt om nu på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Hur blir jag forskarstuderande i sociologi?

I den mån vi har möjlighet att anta nya forskarstudenter annonseras det på Linnéuniversitetets hemsida. Gå in på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.

Kontakta gärna Linda Hiltunen, studierektor för forskarutbildningen, om du vill veta mer om forskarutbildningsstudier i sociologi.

Mer information

  • Läs mer om behörighet och utbildningens innehåll och mål i den allmänna studieplanen nedan
  • Allmän information om forskarutbildning vid Linnéuniversitetet

Forskarutbildningskurser

Sociologi

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för samhällsvetenskap

Doktorandprojekt

Här ser du några av de doktorandprojekt som pågår och har genomförts inom sociologi.