äppelblomma

Forskarutbildning i statistik

Nyfiken på att forska inom ämnet statistik? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

På Ekonomihögskolan bedriver vi aktiv forskning och forskarutbildning inom statistik med inriktning mot ekonometri. Vi har väl utbyggda internationella kontakter och prioriterar internationellt utbyte.

Utbildning på forskarnivå i statistik vid Linnéuniversitetet leder fram till två möjliga examina.

Doktorsexamen kräver normalt fyra års heltidsstudier och uppnås efter fullgjord utbildning om 240 högskolepoäng omfattande en kursdel om 90 högskolepoäng och en godkänd vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om 150 högskolepoäng.

Licentiatexamen kräver normalt två års heltidsstudier och uppnås efter fullgjord utbildning om minst 120 högskolepoäng omfattande en kursdel om 60 högskolepoäng och en godkänd vetenskaplig uppsats om 60 högskolepoäng. Licentiatexamen kan även utgöra etappmål av utbildning som ska avslutas med doktorsexamen.

Obligatoriska och valbara kurser, statistik

Doktorsexamen


Obligatoriska kurser (58,5 hp)
Sannolikhetsteori 18 hp
Statistisk inferensteori 18 hp
Ekonometri 15 hp
Vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori 7,5 hp

Valbara kurser (31,5 hp)
Inom eller utanför ämnet 31,5 hp

Licentiatexamen

Obligatoriska kurser (45 hp)
Sannolikhetsteori 15 hp
Statistisk inferensteori 15 hp
Ekonometri 7.5 hp
Vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori 7,5 hp

Valbara kurser (15 hp)
Inom eller utanför ämnet 15 hp

Läs mer om kurser på forskarnivå vid Ekonomihögskolan.

Mer information

Läs mer om utbildning på forskarnivå samt Ekonomihögskolans kursutbud här: https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/