äppelblomma

Forskarutbildning i statsvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet statsvetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Inom ämnet statsvetenskap bedrivs vetenskapliga studier av politik. Utifrån en bred uppsättning teorier och metoder analyseras politikens skeenden, förutsättningar och konsekvenser såväl nationellt som internationellt.

Statsvetenskapen belyser både samtida och historiska villkor för politiskt beslutsfattande, liksom de möjligheter och restriktioner som påverkar aktörer och institutioner inom olika politiska system och på olika administrativa nivåer.

Forskarutbildningskurser

Statsvetenskap

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för samhällsvetenskap