äppelblomma

Forskarutbildning i statsvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet statsvetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Statsvetenskap är studiet av politik och politikens villkor nationellt och internationellt. Inom ämnet finns flera subdiscipliner, såsom politisk teori, jämförande politik, internationell politik och förvaltning.

Forskarutbildningskurser

Statsvetenskap

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för samhällsvetenskap

Doktorandprojekt

Här ser du några av de doktorandprojekt som pågår och har genomförts inom statsvetenskap.