äppelblomma

Forskarutbildning i svenska språket

Nyfiken på att forska inom ämnet svenska språket? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Ämnet nordiska språk fick forskarutbildningsrättigheter genom fakultetsnämndsbeslut vid dåvarande Växjö universitet den 11 december 2001. Ämnet bytte namn till svenska språket genom fakultetsnämndsbeslut den 20 november 2007.

Två inriktningar

Utbildning på forskarnivå i svenska språket ges med två inriktningar:

  • Svenska språket.
  • Svenska språket med didaktisk inriktning

Doktorandanställningar utlyses när medel finns tillgängliga. Behörighet: se allmän studieplan.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för konst och humaniora.