äppelblomma

Forskarutbildning i tyska

Nyfiken på att forska inom ämnet tyska? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Ämnet tyska fick forskarutbildningsrättigheter genom fakultetsnämndsbeslut vid dåvarande Växjö universitet den 25 april 2000.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för konst och humaniora.