äppelblomma

Forskarutbildning i tyska

Nyfiken på att forska inom ämnet tyska? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Ämnet tyska fick forskarutbildningsrättigheter genom fakultetsnämndsbeslut vid dåvarande Växjö universitet den 25 april 2000.