äppelblomma

Forskarutbildning i vårdvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet vårdvetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap erbjuds forskarutbildning i vårdvetenskap. Vårdvetenskapen är autonom och har en egen teoretisk kunskapsgrund med humanvetenskapliga rötter där människan i sitt sammanhang är i centrum. Inom vårdvetenskap studeras vårdande och lärande och de processer som främjar hälsa och välbefinnande, förebygger sjukdom och lindrar lidande samt områden av betydelse för vårdens miljöer och organisation.

Syftet med forskarutbildningen i vårdvetenskap är att erbjuda en lärande kontext där den forskarstuderande fördjupar sina ämneskunskaper och erhåller kunskaper, färdigheter och de kritiska förmågor som erfordras för att självständigt kunna planera, genomföra och skriftligt redovisa vetenskapliga studier.

Forskarutbildningen i vårdvetenskap vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap omfattar fyra respektive två års heltidsstudier. Fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) ger en doktorsexamen. Avhandlingen utgör 180 högskolepoäng av dessa och de 60 högskolepoäng i kursfordringarna fördelas lika mellan de obligatoriska och de valbara kurserna. Två års heltidsstudier leder fram till en licentiatexamen (120 högskolepoäng varav 30 i kursfordringar).

Kontakta studierektor för forskarutbildningen eller forskningssekreterare om du vill veta mer.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap.