äppelblomma

Forskarutbildning i vårdvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet vårdvetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap erbjuds en kvalificerad utbildning i vårdvetenskap. För närvarande har vi cirka 25 doktorander vars forskningsprojekt sträcker sig över vitt skilda områden inom vård och omsorg men med en gemensam utgångspunkt i vårdvetenskap.

Syftet med forskarutbildningen i vårdvetenskap är att den studerande skall erhålla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmågan som erfordras för att självständigt kunna planera, genomföra och skriftligt redovisa vetenskapliga studier.

Utbildningen på forskarnivå vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap omfattar fyra respektive två års heltidsstudier. Fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) ger en doktorsexamen. Avhandlingen utgör 180 högskolepoäng av dessa och de 60 högskolepoäng i kursfordringarna fördelas lika mellan de obligatoriska och de valbara kurserna. Två års heltidsstudier leder fram till en licentiatexamen (120 högskolepoäng varav 30 i kursfordringar).

Kontakta studierektor för forskarutbildningen eller forskningssekreterare om du vill veta mer.