tecknad fjäril i blått och gult

Forskarskolan SWEPROF

SWEPROF är en praktik- och patientnära forskarskola inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och sker i samverkan med fyra lärosäten.

Forskarskolan är ett samarbete mellan Linnéuniversitet, Mälardalens universitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Västerbotten, Region Norrbotten och brukarorganisationer, däribland NSPH och PAR.

Forskarskolan syftar till att utveckla kunskap och stärka forskarkompetensen inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård genom:

  • Nära samverkan mellan lärosäten och regioner
  • Fokus på brukarmedverkan i både forskning och praktik
  • Patient- och praktiknära doktorandprojekt
  • Etablering av starka nationella och internationella nätverk

Verksamhet och kurser

Inom ramen för forskarskolan utvecklas och arrangeras fyra profilerade forskarutbildningskurser på vardera 4.5 hp. De fyra lärosätena ansvarar för genomförandet av en forskarutbildningskurs var. Kurserna planeras att vara möjliga att läsa även för andra intresserade doktorander.

  • Samarbetsbaserad forskning inom psykiatrisk vård (Mälardalens universitet)

  • Personcentrerade ansatser inom psykiatrisk vård och vårdforskning (Luleå tekniska universitet)

  • Etiska utmaningar och lagstiftning inom tvångsvård och rättspsykiatri – forskning och praxis (Umeå universitet)
  • Makt och genus inom rättspsykiatri och psykiatrisk tvångsvård  (Linnéuniversitetet)

Organisation

Forskarskolan leds av en styrgrupp bestående av representanter från de fyra lärosätena.

Ulrica Hörberg, professor i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet. Nationell samordnare och kontaktperson

Hanna Tuvesson, docent i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet. Lokal samordnare och kontaktperson

Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap, Mälardalens universitet. Lokal samordnare vid Mälardalens universitet

Britt-Marie Lindgren, professor i omvårdnad, Umeå universitet. Lokal samordnare vid Umeå universitet

Sebastian Gabrielsson, biträdande professor i omvårdnad, Luleå tekniska universitet. Lokal samordnare vid Luleå tekniska universitet

Inom ramen för forskarskolan finns även en referensgrupp bestående av brukarrepresentanter, representanter från regioner samt från lärosätena samt en internationell rådgivande grupp.