Forskningsfinansiering

Linnéuniversitetets forskning finansieras av både statliga och externa medel. Den del som går direkt till lärosätet kallas basfinansiering. Den andra delen, så kallad extern finansiering, erhålls i konkurrens. Den externa forskningsfinansieringen kommer från olika källor, till exempel EU:s ramprogram, forskningsråd, innovationsmyndigheter, övriga offentliga sektorn, den privata sektorn och olika typer av stiftelser.

År 2022 bidrog de externa finansiärerna med över 307 miljoner kronor till vår forskning, vilket morsvarar strax över 40% av universitetets totala intäkter för forskning. 

Forskningsfinansiering i procent för 2022

Våra största forskningsfinansiärer

Vi har certifieringen HR Excellence

Linnéuniversitetet arbetar för att erbjuda en dynamisk och främjande miljö för forskning och utveckling. Vi strävar efter att göra det enkelt att börja forska hos oss, att det ska vara möjligt att bedriva forskning av högsta kvalitet på en stimulerande arbetsplats där forskare trivs och utvecklas. Hos oss ska det vara enkelt att röra sig framåt i sin forskning. 

Det gör att vi har EU-kommissionens certifiering HR Excellence in Research

 

Nyheter om finansierad forskning

Vår forskning

Forskningen vid Linnéuniversitetet har både bredd och spets. Den bedrivs inom ett stort antal forskningsmiljöer, forskargrupper och forskningsprojekt.