Forskningsfinansiering

Linnéuniversitetets forskning finansieras av både statliga och externa medel. Den del som går direkt till lärosätet kallas basfinansiering. Den andra delen, så kallad extern finansiering, erhålls i konkurrens. Den externa forskningsfinansieringen kommer från olika källor, till exempel EU:s ramprogram, forskningsråd, innovationsmyndigheter, övriga offentliga sektorn, den privata sektorn och olika typer av stiftelser.

År 2022 bidrog de externa finansiärerna med över 307 miljoner kronor till vår forskning, vilket morsvarar strax över 40% av universitetets totala intäkter för forskning. 

Forskningsfinansiering i procent för 2022

Våra största forskningsfinansiärer

Nyheter om finansierad forskning

Vår forskning

Forskningen vid Linnéuniversitetet har både bredd och spets. Den bedrivs inom ett stort antal forskningsmiljöer, forskargrupper och forskningsprojekt.