generic image of a linnaea

Projekt: Allelobact - Kemisk krigföring mellan algers avkommor och bakterier

Mer information om projektet finns på vår engelska sida.