allmän projektbild

Doktorandprojekt: Ämnesövergripande undervisning i språk: en skrivpedagogik som stödjer elevers flerspråkighet?

Det här projektet fokuserar på det innehåll som är gemensamt i skolans styrdokument för språkämnena och på att skapa möjligheter för språklärares samarbete över språkämnes-gränserna. Syftet med projektet är att skapa djup förståelse för hur lärare undervisar i skrivande och undersöka huruvida språkämnesövergripande undervisningspraktiker kan gynna elevers skrivande och flerspråkighet. Projektet genomförs i skolor i Växjö och Berlin, Tyskland.

Fakta om projektet

Doktorand
Justyna Legutko
Handledare
Marie Källkvist
Biträdande handledare
Jukka Tyrkkö, Claes Ohlsson, Ewa Bergh Nestlog
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Tidsplan
augusti 2020-juni 2025
Ämne
Lingvistik (Instutionen för språk, Fakulteten för konst och humaniora)
Forskargrupp
Centrum för Educational Linguistics

Mer om projektet

Syftet med det aktuella projektet är att utforska möjligheter för ökat samarbete mellan språklärare genom analys av (1) nuvarande styrdokument och (2) nuvarande undervisningsmetoder och läraruppfattningar. Läroplanerna för svenska, engelska och moderna språk kommer att analyseras i syfte att identifiera gemensamma mål och ämnesinslag (särskilt vad gäller skrivande). Analysen kommer därefter att ligga till grund för en flerspråkig undervisningsintervention som spänner över ämnena svenska, engelska och moderna språk. Mer information finns på den engelska sidan. 

Projektet är en del av Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring.