linnea

Projekt: Andraspråkselevers meningsskapande i biologi och fysik – ett tvärvetenskapligt projekt om språk och ämne

Detta projekt avslutades 2016.

Fakta om projektet

Projektledare: Professor Monica Axelsson, Stockholms universitet
Projektmedlemmar: Kristina Danielsson, Linnéuniversitetet; Britt Jakobson och Jenny Uddling
Finansiärer: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2014–2016
Ämne: Svenska språket/nordiska språk, naturvetenskap, pedagogik och utbildningsvetenskap (Institutionen för svenska språket, Fakulteten för konst och humaniora)