symbolisk bild på en linnea

Projekt: Att ikläda sig kompetens

I projektet läggs fokus på betydelsen av de kroppsliga dimensionerna av kunskapsarbete och hur kunskapsarbetare använder och anpassar sitt utseende och sin klädsel för att skapa trovärdighet i sin professionella roll.

Fakta om projektet

Projektledare
Annika Schilling
Projektmedlemmar
Annika Schilling (Lnu)
Finansiär
Ragnar Söderbergs stiftelse
Tidsplan
2013–2016
Ämne
Företagsekonomi, Ledarskap, entreprenörskap och organisation

Mer om projektet

Kunskapsintensiva tjänster och kunskapsarbete är en stor del av den snabbt växande tjänstesektorn. I projektet läggs fokus på betydelsen av de kroppsliga dimensionerna av kunskapsarbete och hur kunskapsarbetare använder och anpassar sitt utseende och sin klädsel för att skapa trovärdighet i sin professionella roll.

Syftet är att utveckla kunskap om kunskapsarbetares förkroppsligande av professionell identitet genom att fokusera på tre frågor:

  1. Hur och till vilka ändamål förkroppsligar kunskapsarbetare sin professionella identitet genom klädsel och anpassning av kroppen?
  2. Hur och i vilken utsträckning konsumerar kunskapsarbetare sin professionella identitet genom klädsel, accessoarer och andra kroppsliga uttryck?
  3. Hur bidrar de sociala strukturerna kring kunskapsarbetarna till utvecklingen av en viss kroppslig praktik?

Projektet utgår från en socialkonstruktionistisk och identitetsteoretisk utgångspunkt och antar tre delperspektiv:

  1. ett kompetensperspektiv,
  2. ett konsumtionsperspektiv och
  3. ett maktperspektiv.

Empiriskt kommer projektet att fokusera på tre kunskapsintensiva tjänstebranscher: affärsjuridik, managementkonsultation och PR- och kommunikationskonsultation. Studien kommer att genomföras genom användning av djupintervjuer, fokusgrupper och observationer kombinerade med fotografering och kortintervjuer.