tärning

Projekt: Att undervisa sannolikhetslära i grundskolan

Projektet syftar till att beskriva och bättre förstå lärares handlingar i klassrummet när de undervisar sannolikhetslära. Detta görs genom att studera och analysera interaktion mellan lärare och elever i faktiska klassrum som jobbar med sannolikhetslära.

Detta projekt avslutades 2017.

Fakta om projektet

Projektledare
Andreas Eckert
Tidsplan
2011-2017
Ämne
Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Eleverna och lärarna arbetar med ett laborativt material som de sedan resonerar kring med hjälp av de begrepp och den typ av resonemang som är typisk för sannolikhetsläran. Ur datan kommer bland annat information om hur lärares tolkningar och intentioner styr deras handlingar, och om hur dessa handlingar sedan påverkar förhandlingen av betydelsen av olika begrepp och processer i matematikundervisningen.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Matematikdidaktik.

Bild

Die, Princess Mérida, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_(2703670566).jpg, cc-by-sa-2.0