symbolisk bild på en linnea

Projekt: Blueprint

Fakta om projektet

Projektledare

Projektmedlemmar
Jarone Pinhassi
Finansiär
EU och Forskningsrådet Formas
Tidsplan
2014 - 2017
Ämne
Mikrobiologi, akvatisk ekologi och naturresurshushållning (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet