Bokhunden

Projekt: Bokhunden och Astrid Lindgren

Ett projekt om barns läsande i samarbete mellan Linnéuniversitetet, Dyslexiförbundet i nordvästra Skåne, Åstorps kommun, Wallåkra skola i Helsingborg och Fajansskolan i Falkenberg.

Varför "Bokhund"?

Barn som har svårt att sitta stilla, har lättare att göra detta med en Bokhund i sin närhet, motivationen att läsa ökar, reflekterande tankar kring böckerna uppstår och diskuteras gärna med Bokhunden och pedagogen. Skolorna har tydligt märkt av Bokhundens fördelar som läsfrämjare, och att den effekt som uppstår av samvaron med hunden under lässtunden även håller i sig under lektionen som följer och ökad koncentration och motivation är några av de positiva effekter man har noterat.

Bokhund i arbete.

Bokhundsutbildning

Sedan projektet startades år 2013 har hittills 19 st bokhundsteam utbildats! Vi är mycket stolta över detta. Lärare och bibliotekarier från hela landet som är anställda inom skola och bibliotek arbetar nu med Bokhund som en pedagogisk resurs.

Utbildningen till bokhundsteam är 1-årig (på halvfart) och sker till största delen på distans. I utbildningen ingår sju (7) fysiska träffar, där vi vid varje tillfälle träffas under två heldagar.

Bokhund i arbete.

Om projekt Bokhund

Projektet Bokhunden och Astrid Lindgren syftar till att föra samman barn med litteratur och att använda hunden som ett pedagogiskt verktyg för detta. Projektet fokuserar i första hand på barn mellan 6 och 13 år men riktar sig egentligen till alla barn, och handlar om att barnen läser högt för en hund. Hunden upplevs ofta av barnet som en kravlös och icke-dömande lyssnare, vilket kan leda till att hunden har en lugnande effekt i en situation som för många barn är stressande.

Projektet genomförs i samarbete mellan Linnéuniversitetet, Dyslexiförbundet i nordvästra Skåne och skolor i Åstorps och Falkenbergs kommuner och finansieras under perioden 2013-2016 med medel från Allmänna arvsfonden.

Följ länken för att bli medlem i Dyslexiförbundet FMLS Nordvästskåne.