symbolisk bild på en linnea

Projekt: Cervixcancer-prevention – ur kvinnors och hälso- och sjukvårdspersonals perspektiv

Fakta om projektet

Projektledare
Marie Oscarsson
Projektmedlemmar
Marie Oscarsson (Lnu), Rask Marie, Gunnel Lindell och Katarina Swahnberg (Lnu)
Finansiärer
Familjen Kamprads Stiftelse
Tidsplan
2012 - 2017
Ämne
Hälsovetenskap (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet